Skip to main content
Nieuws

Logopedie: voor kinderen én volwassenen

Het is een misvatting om te denken dat logopedie enkel voor kinderen is. Ook (jong)volwassenen en ouderen kunnen de hulp van een logopedist nodig hebben:

  • bij spraak- en taalmoeilijkheden na een hersenbloeding, -embolie, -trombose, -trauma, …
  • bij gehoorstoornissen
  • bij stemklachten (chronisch of bij spreekberoep)
  • bij snel en onverstaanbaar spreken

Voor kinderen zijn dit de belangrijkste stappen in de spraak-en taalontwikkeling:

  • 10 maanden: het kind kan ‘brabbelen’
  • 1 – 1,5 jaar: het kind vormt éénwoordzinnen
  • 1,5 – 2,5 jaar: het kind vorm tweewoordzinnen
  • 2,5 – 4,5 jaar: het kind vormt meerwoordzinnen
  • 4,5 – 5 jaar: 75 procent van de kinderen spreken klanken goed uit en spreken met meerwoordzinnen
  • 5 – 6 jaar: 90 procent van de kinderen spreken alle klanken goed uit en maken goede volledige zinnen

Als je als ouder afwijkingen op deze leeftijdsgebonden vaardigheden vaststelt, is het goed om een logopedist te contacteren. Soms merkt ook de juf of de meester op school een probleem op.

Bij twijfel raden we steeds aan om contact op te nemen. De logopedist kan dan vrij snel uitmaken of therapie al dan niet noodzakelijk is.

Voor meer info kunnen jullie steeds terecht bij één van onze logopedisten of mail naar kay@spectrumpoperinge.be.