Skip to main content

Maak kennis met ons team

Spectrum is er voor kinderen, jongeren en volwassenen. Je kan er terecht voor hulp bij onder meer taal- en leerstoornissen, fijn-motorische en sociaal-emotionele problemen. Ook voor leren en studiebegeleiding ben je bij Spectrum op het juiste adres.

Vaak gestelde vragen

FAQ Hoe verloopt de terugbetaling?

Logopedie
Heel wat mutualiteiten betalen logopedische behandelingen terug. Het bedrag van terugbetaling kan verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Doorgaans worden sessies die vallen onder de verplichte verzekering voor 75% terugbetaald. De aanvullende verzekering vergoedt u voor 50%.

Ergotherapie
Ergotherapie wordt enkel terugbetaald als je revalidatiearts dit voorschrijft, en als je een revalidatieprogramma doorlopen hebt in een revalidatiecentrum voor neuro- en locomotorische revalidatie. Het RIZIV bepaalt de honoraria. Omdat de meeste behandelingen nog niet terugbetaald worden, werken we bij Spectrum met lagere tarieven dan deze vooropgesteld door het RIZIV. Contacteer ons voor meer info.

Psychologie
Verschillende mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor psychodiagnostisch onderzoek en psychotherapie. Contacteer ons voor meer info.

Leren
Contacteer Sophie voor meer info.

Hoe verloopt de betaling?

Via een maandelijkse factuur die je per overschrijving betaalt. Afwijkingen hierop kunnen enkel in samenspraak.

Is er therapie tijdens de schoolvakantie?

Ja, door onze samenwerking verzekeren we ook tijdens schoolvakanties de continuïteit van de therapiesessies.