Skip to main content

Maak kennis met ons team

Spectrum is er voor kinderen, jongeren en volwassenen. Je kan er terecht voor hulp bij onder meer taal- en leerstoornissen, fijn-motorische en sociaal-emotionele problemen. Ook voor leren en studiebegeleiding ben je bij Spectrum op het juiste adres.

Samen sterk

Ontwikkelingsproblemen gaan vaak hand in hand met sociaal-emotionele problemen. Daarom geloven we bij Spectrum sterk in een multidisciplinaire aanpak. We bundelen onze
individuele sterktes en ervaringen om samen tot een beter resultaat te komen. Natuurlijk altijd in nauw overleg met ouders, leerkrachten en professionele begeleiders.

Ervaring

Bij Spectrum ‘huist’ ervaring. Al sinds 2006 kun je hier terecht voor logopedie. Later kwam daar ook ergo- en psychotherapie bij. Onze expertise op het vlak van ‘traditionele’ therapie is dus groot en blijft toenemen. Ons volledig aanbod vind je terug via ‘Spreek en Leer’.

Vernieuwing

Naast ‘traditie’ staat Spectrum ook voor vernieuwing. We bieden een brede waaier aan creatieve en ondersteunende ontwikkelingsmethoden aan. Denk hierbij aan talentencoaching, straal- en groeikampjes of loopbaanbegeleiding. Je vindt er alles over onder het luikje ‘Straal en Groei’ op onze website.

Vaak gestelde vragen

FAQ Hoe verloopt de terugbetaling?

Logopedie
Heel wat mutualiteiten betalen logopedische behandelingen terug. Het bedrag van terugbetaling kan verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Doorgaans worden sessies die vallen onder de verplichte verzekering voor 75% terugbetaald. De aanvullende verzekering vergoedt u voor 50%.

Ergotherapie
Ergotherapie wordt enkel terugbetaald als je revalidatiearts dit voorschrijft, en als je een revalidatieprogramma doorlopen hebt in een revalidatiecentrum voor neuro- en locomotorische revalidatie. Het RIZIV bepaalt de honoraria. Omdat de meeste behandelingen nog niet terugbetaald worden, werken we bij Spectrum met lagere tarieven dan deze vooropgesteld door het RIZIV. Contacteer ons voor meer info.

Psychologie
Verschillende mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor psychodiagnostisch onderzoek en psychotherapie. Contacteer ons voor meer info.

Leren
Contacteer Sophie voor meer info.

Hoe verloopt de betaling?

Via een maandelijkse factuur die je per overschrijving betaalt. Afwijkingen hierop kunnen enkel in samenspraak.

Is er therapie tijdens de schoolvakantie?

Ja, door onze samenwerking verzekeren we ook tijdens schoolvakanties de continuïteit van de therapiesessies.