Skip to main content

Psychologie

Bij Spectrum hebben we een hart voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben. Daarom bieden we voor hen én hun gezin psychologische begeleiding met sociaal-emotionele en/of gedragsmatige problemen aan.

Denk hierbij aan:

 • Depressieve klachten
 • Negatief denken/piekeren
 • Faalangst/zelfvertrouwen
 • Stressgevoeligheid
 • Schoolmotivatie
 • Verlieservaringen (rouw, scheiding, adoptie..)
 • Assertiviteit/pesten
 • Sociale vaardigheidsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Zelfbeheersingsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Eetproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD, ASS, …)
 • Opvoedingsproblemen

Hoe gaan we te werk?

Intakegesprek

In een eerste vrijblijvend gesprek bepalen we de hulpvraag. Pas na dit gesprek kunnen we je verder adviseren. Soms verwijzen we je door naar een andere vorm hulpverlening. Als we beslissen om samen verder te gaan, dan stippelen we een traject uit.

Therapieverloop

Samen met je kind gaan we eerst op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Die wijkt soms af van wat je als ouders vraagt. In onze werkwijze zetten we de behoeften van je kind steeds voorop en zoeken we naar de gepaste hulpmiddelen. We schakelen hiervoor verschillende werkvormen in. Het traject bestaat uit 5 tot 7 gesprekken, maar dit kunnen er ook meer zijn. Als er extra therapiesessies nodig zijn, dan gebeurt dit steeds in onderling overleg.

Evaluatiegesprek

Op het einde van het traject volgt er altijd een eindevaluatie met de ouders.

Psychodiagnostiek en multidisciplinair onderzoek

Via onderzoek krijgen we meer inzicht in een probleem. We starten steeds met een intake- of kennismakingsgesprek. Zo kan je als ouder vooraf aangeven op welke vragen je een antwoord wenst.

 • Intelligentieonderzoek: vaststellen van de cognitieve vaardigheden die belangrijk zijn bij leren
 • Sociaal-emotioneel belevingsonderzoek
 • Aandachtsonderzoek naar de selectieve, volgehouden aandacht en de impulscontrole
 • Eventueel bijkomend onderzoek zoals een klasobservatie of een uitgebreid oudergesprek
 • Multidisciplinair onderzoek zoals logopedisch-didactisch onderzoek en psychomotorisch onderzoek